Uskutočnilo sa

30.10.2014 22:09

23. októbra 2014 o 15.30 stretnutie s nórskym partnerom

29. októbra 2014 spustenie webového sídla