Zahraniční partneri projektu

30.10.2014 22:14

International Development Norway AS

Dalvikurskoli Island

Zámerom projektu je environmentálne vzdelávanie a jeho implementácia do vyučovacieho procesu v ZŠ Rudina s vybudovaním vybraných typov vodozádržných opatrení.  Environmentálne vzdelávanie v škole bude rozšírené o oblasť zmeny klímy s osobitným zameraním na manažment vôd a zároveň budú realizované opatrenia v areáli školy. Budú  vytvorené vlastné učebné materiály, ktoré sa budú využívať vo vyučovaní. Environmentálne vzdelávanie bude zahrnuté do výučby príbuzných predmetov.